Det Norske Institutt i Athen
Styret
http://www.norwinst.gr/styret.html

© 2016 Det Norske Institutt i Athen
 

Styret for det Norske Instituttet i Athen

Styret for det Norske Inistituttet i Athen består av 5 medlemmer. Følgende Universiteter er representert i styret: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Oslo og Universitetet i Troms oppnevner hver et medlem med varamedlem, mens Universitetet i Bergen oppnevner to medlemmer med personlige varamedlemmer.

 

Medlemmer per januar 2015:

Professor Einar Thomassen, UiB. Styreleder.

Fakultetsdirektør Trine Moe, UiB.

Førstelektor Eirik Welo, UiO.

Professor Marek Jansinski, NTNU.

Professor Rolf Gaasland, UiT.

 

Varaer per januar 2015:

Professor Rolf Gaasland, UiT (vara for Einar Tomassen).

Professor Marek Jansinski, NTNU (vara for Eirik Welo).

Underdirektør Kim Ove Hommen, UiB (vara for Trine Moe).

 

5 Tsami Karatasou, GR-117 42 Athens, Greece ~ Tel: +30 210 9231420 ~ Faks: +30 210 9215993 ~ [email protected]