Det Norske Institutt i Athen
Studier ved NIA
http://www.norwinst.gr/studier.html

© 2014 Det Norske Institutt i Athen
 

NIA Studier

Det Norske Instituttet i Athen tilbyr kurs godkjent av de norske universitetene til studenter på flere nivåer.

I tillegg til å arrangere egne kurs, hjelper vi gjerne studenter som planlegger studieturer og forskningsopphold i Hellas.

Forskningsophold, studieture og seminarer

  • Forskningsopphold
    Våre kontorer kan benyttes for kortere eller lengre perioder til forskning. Søknad sendes til [email protected]
  • Studieturer og seminarer
    Instituttets lokaler kan benyttes til studieturer og seminarer. Søknad sendes til [email protected]
 

5 Tsami Karatasou, GR-117 42 Athens, Greece ~ Tel: +30 210 9231420 ~ Faks: +30 210 9215993 ~ [email protected]