Det Norske Institutt i Athen
Studentkurs i kunsthistorie
http://www.norwinst.gr/studentkurs-i-kunsthistorie.html

© 2016 Det Norske Institutt i Athen
 

Studentkurs i kunsthistorie i Athen og Hellas høsten 2011

Høsten 2011 arrangerer IFIKK/UiO følgende studentkurs i samarbeid med Det norske institutt i Athen:

  • KUN2035/4035 Verk i kontekst.  Fortolkningsstrategier.  2.-19. oktober 2011 ved Det norske institutt i Athen
  • KUN2095/4095.  HELLAS.  Den greske tradisjon.  19. oktober til 6. november 2011 i Hellas.

Professor Einar Petterson vil være ansvarlig for undervisningen.
Kursene er åpne for studenter fra alle de norske universitetene.

Se informasjon om kursene på video her

KUN2035 - Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier Videregående emne på bachelornivå, som gir 10 studiepoeng

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i kontekstualiserende fortolkningsstrategier og de teoretiske grunnlagene for disse. Emnet problematiserer og differensierer begrepet “kontekst”. Sentrale fortolkningstradisjoner fra Warburg-skolen frem til idag blir drøftet.
Emnet anbefales som et teoretisk og metodologisk fordypningskurs for masterstudenter ved DinR/DinA som ønsker å arbeide systematisk med teori og metode i forhold til sine masteroppgaver. NB! Høsten 2011 holdes emnet i Athen
Undervisningen finner sted på Det norske institutt i Athen.

Les mer om emnet her: KUN2035

 

KUN4035 - Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier

Avansert emne på masternivå, som gir 10 studiepoeng

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i kontekstualiserende fortolkningsstrategier og de teoretiske grunnlagene for disse. Emnet problematiserer og differensierer begrepet “kontekst”. Sentrale fortolkningstradisjoner fra Warburg-skolen frem til idag blir drøftet.
Emnet anbefales som et teoretisk og metodologisk fordypningskurs for masterstudenter ved DinR/DinA som ønsker å arbeide systematisk med teori og metode i forhold til sine masteroppgaver. NB! Høsten 2011 holdes emnet i Athen
Undervisningen finner sted på Det norske institutt i Athen.

Les mer om emnet her: KUN4035

 

KUN2095 - HELLAS: Den greske tradisjon

Videregående emne på bachelornivå, som gir 10 studiepoeng

Kort om emnet

Ekskursjon til Hellas der studentene får førstehånds kjennskap til monumenter i Athen, Dafni, Hosios Loukas, Thessaloniki, Metéora og Mistra.
Undervisningen foregår ved monumentene.

Les mer om emnet her: KUN2095

 

KUN4095 - HELLAS: Den greske tradisjon

Valgfritt fordypningsemne for studenter i kunsthistorie på masterprogrammet for arkeologi, kunsthistorie og konservering

Studenter på andre masterprogrammer som har frie emner i studieløpet, kan søke om hospitantstatus.

Kort om emnet

Ekskursjon til Hellas der studentene får førstehånds kjennskap til monumenter i Athen, Dafni, Hosios Loukas, Thessaloniki, Metéora og Mistra.

Les mer om emnet her: KUN4095

 

5 Tsami Karatasou, GR-117 42 Athens, Greece ~ Tel: +30 210 9231420 ~ Faks: +30 210 9215993 ~ [email protected]