Det Norske Institutt i Athen
Skrifter
http://www.norwinst.gr/skrifter.html

© 2015 Det Norske Institutt i Athen
 

Skrifter

 

Bind 1
Dionysos og Apollon. Religion og samfunn i antikkens Hellas.  
T. Eide & T. Hägg (eds), (Bergen1989). 
287 pp. 
ISBN 82-991411-2-5. 
Out of print. 

 

Bind 2
Hellas og Norge. Kontakt, komparasjon, kontrast. En artikkelsamling.  
Ø. Andersen & T. Hägg (eds), (Bergen 1990). 
280 pp.
ISBN 82-991411-3-3.

Bind 3
I Hellas med Pausanias. Artikler og oversettelser.  
Ø. Andersen & T. Eide (eds), (Bergen 1992),
253 pp. 
ISBN 82-991411-4-1. 
NOK 200,- 

 

Bind 4
Antikken i norsk litteratur. En artikkelsamling.  
Ø. Andersen & A. Aarseth (eds), (Bergen 1993), 
292 pp.
ISBN 82-90500-14-9. 

 

Bind 5
I skyggen av Akropolis. En artikkelsamling. 
Ø. Andersen & T. Hägg (eds), (Bergen 1994).
416 pp. 
ISBN 82-991411-8-4. 
NOK 225,- 

  Bind 6
Antikke samfunn i krig og fred, festskrift til prof. Johan Henrik Schreiner,(2003)
http://www.novus.no/ 
  Bind 7
Fra palass til polis. Den greske verden mellom bronsealdersivilisasjoner og bystatskultur.
Redigert av Jon W. Iddeng. Novus forlag, http://www.novus.no/  

Skrifter kan anskaffes fra:

Bind 1-5:
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Universitetet i Bergen
HF-bygget, Sydnesplassen 7
N-5007 Bergen
NORWAY
e-mail: [email protected]

Bind 6-7:
Novus forlag, www.novus.no/  

 

5 Tsami Karatasou, GR-117 42 Athens, Greece ~ Tel: +30 210 9231351 ~ Fax: +30 210 9215993 ~ [email protected]