Reisestipend - Det Norske Institutt i Athen

Det Norske Institutt i Athen
Reisestipend
http://www.norwinst.gr/reisestipend.html

© 2015 Det Norske Institutt i Athen
 

Det Norske Institutt i Athens reisestipend

Det norske institutt i Athen lyser med dette ut reisestipend for 2015/2016.

Reisestipendets formål er å støtte virksomheten ved og i fagmiljøet rundt Det norske institutt i Athen for klassiske studier, arkeologi, filosofi, kulturhistorie og andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag med tilknytning til Hellas, gjennom å støtte forskere som har en klar hensikt med og behov for å oppholde seg i Athen eller Hellas over en periode. Ved tildelingen vil det bl.a. bli lagt vekt på prosjektets faglige kvalitet, relevans for instituttet, samt nettverksbygging og rekruttering.

For 2015/2016 vil instituttet dele ut individuelle stipender på ca. 20.000 og avhengig av budsjett.

Søknad sendes via e-post til Zarko Tankosic, [email protected]

Innen 27. februar 2015

Søknaden skal inneholde: søkerens navn og adresse, prosjektbeskrivelse (ikke over én maskinskrevet side) og fullstendig budsjett for prosjektet med opplysning om eventuelle andre finansieringskilder. Kopi av vitnemål skal vedlegges.

Tildelingen vil bli foretatt i mai 2015 og midlene skal benyttes innen ett år fra tildelingsbrevets dato. Mottager av reisestipendet forutsettes å gi et seminar eller lignende ved instituttet.

Ytterligere informasjon kan fås ved å ta kontakt med konsulent Zarko Tankosic, e-post: [email protected], eller tlf.: +30 210 92 41420.

 


 

5 Tsami Karatasou, GR-117 42 Athens, Greece ~ Tel: +30 210 9231351 ~ Fax: +30 210 9215993 ~ [email protected]