Det Norske Institutt i Athen
Nygresk språk
http://www.norwinst.gr/nygresk_spraak.html

© 2016 Det Norske Institutt i Athen
 

Nygresk språk og kultur 2014

Det norske institutt i Athen vil ikke holde det nygresk språk og kultur kurs i 2014.

Nygresk språk (trinn 1 og 2) og kultur 2013

Søknadsfristen er utsatt til 15. mai 2013!

Nygresk språk (trinn 1 og 2) og kultur ved Det Norske Institutt i Athen:

17. juni – 9. august 2013: 
I samarbeid med NTNU holder Det Norske Institutt i Athen begynnerkurs i nygresk språk (emne GRE1101) og kurs for viderekomne (emne GRE1201).

I tillegg tilbyr vi også historiemodulen KLAS2004 som går i samme periode.

Søknadsfrist er 15. mai 2013.

Søknadskjema for kurs i nygresk språk og kultur TRINN 1 og 2, 2013

Opplegget er på 30 studiepoeng og består av: 

KLAS2001 – Nyere gresk kultur og litteratur (15 studiepoeng)

pluss

enten GRE1101 – Nygresk språk (trinn 1) (15 studiepoeng)

eller GRE1201 – Nygresk språk (trinn 2) (15 studiepoeng)

Undervisningen foregår ved Det norske institutt i Athen. Studentene tar to moduler (en av språkmodulene og historiemodulen; totalt 30 studiepoeng). Det meste av undervisningen og deler av eksamen foregår på engelsk. Det kreves minimum 80 % oppmøte til undervisningen for å kunne gå opp til eksamen. Studiet er arbeidskrevende og forutsetter jevnt arbeid i hele kursperioden.
Det blir gitt ca. 10 timers undervisning hver uke og man forutsetter også selvstendige studier mellom forelesningene.

Det tas forbehold om at vi får tilstrekkelig mange søkere for å kunne avvikle kurset.


Innføring i gresk (GRE1101)
(Nygresk språk)

Læringsmål:
Emnet  tar sikte på å gjøre studentene i stand til at forstå gresk på et elementært nivå og omhandler studier i grammatikk og aktivt språkbruk. Det vil også bli lagt vekt på muntlige øvelser ved diskusjoner og rollespill.
Videre vil det settes fokus på ferdigheter i tekstfortolkning og essayskriving.

Faglig innhold:
Studiet omhandler følgende tre disipliner:
1. Grammatikk (forelesninger og øvelser); 2. Muntlige øvelser (konversasjon og rollespill); 3. Essayskriving med etterfølgende rettelse og felles diskusjon.

Forkunnskaper etc:
Generell studiekompetanse. Emnet kan tas uavhengig av KLAS2001.

Undervisningsmetode:
Undervisningen vil bli konsentrert til 7 uker med intensiv undervisning.

Vurdering/eksamensformer:
Skriftlig eksamen med grammatikk og essayskriving og en muntlig eksamen i språkferdighet.
Det blir gitt en samlet karakter hvor den muntlige eksamen teller 30% og den skriftlige eksamen teller 70%.

Videregående nygresk grammatikk og språkbruk (GRE1201)

Læringsmål:
Kurset tar sikte på at gjøre elevene i stand til at forstå gresk på et høyere nivå og omhandler videregående studier i grammatikk og aktivt språkbruk. Der vil også legges vekt på muntlige øvelser ved diskusjoner og rollespill. Videre vil der settes fokus på selvstendig uttrykksferdighet ved essay-skrivning.

Faglig innhold:
Studiet omhandler følgende tre disipliner:
1. Grammatikk (forelesninger og øvelser) 2. Muntlige øvelser (konversasjon, rollespill) 3. Essay-skrivning med etterfølgende rettelse og felles diskusjon.

Forkunnskaper:
Kurset forutsetter at eleven har fullført begynnerkurs i nygresk grammatikk, enten ved det Norske Institutt i Athen, Universitet i Oslo, eller kan dokumentere tilsvarende kompetanse. En språktest tas ved kursstart dersom dokumentasjon på kompetanse mangler.

Undervisningsmetode:
Undervisningen vil bli konsentrert om 7 uker med intensiv undervisning.

Vurdering/eksamensformer
Skriftlig eksamen med grammatikk og essay-skrivning og en muntlig eksamen i språkbruk og tekstanalyse.
Der blir gitt en samlet karakter hvor den muntlige eksamen teller 30% og den skriftlige eksamen teller 70%.


Nyere gresk kultur og litteratur (KLAS2001)

Læringsmål:
Kurset vil gi studentene innsikt i hvordan sentrale historiske hendelser og prosesser i Hellas etter uavhengigheten (fra ottomanene i 1831) har påvirket gresk kultur, og da spesielt den greske litteraturen og musikken. Studentene må evne å drøfte historiske spørsmål i forhold til litteratur og kontekstualisere gresk kultur etter uavhengigheten.

Faglig innhold:
Kurset er en innføring i nyere gresk kultur med vekt på litteratur, kunst og historie, fra begynnelse av uavhengighetskrigen i 1821 og frem til i dag, og vil ta for seg de politiske og sosiale påvirkningene på kulturen i dagens Hellas.

Forkunnskaper:
Generell studiekompetanse. Det anbefales at studentene har gode engelskferdigheter. 

Undervisningsmetode: Ca. 16 forelesninger.

Vurdering/eksamensformer: Skriftlig eksamen.

Praktisk informasjon

Det Norske Instituttet i Athen tilbyr innkvartering til studentene som ønsker dette. Vennlig send med søknadsskjema for gjestehuset om du ønsker innkvartering.

Se også Lånekassens sider med informasjon om sommerkurs, inklusive et eget soknadsskjema og informasjon om lån og stipend. http://www.lanekassen.no/Hovedmeny/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/Sommerkurs/.

Vi gjør oppmerksom på at semesteravgift for våren 2013 må ha blitt innbetalt. Hvis du trenger assistanse med dette ta kontakt med instituttet.

Søknadsskjema, karakterutskrift, innkvarteringsskjema og studentnummer sendes elektronisk til Det Norske Institutt i Athen på adressen [email protected] senest den 15. mai 2013.

 

5 Tsami Karatasou, GR-117 42 Athens, Greece ~ Tel: +30 210 9231420 ~ Faks: +30 210 9215993 ~ [email protected]