Det Norske Institutt i Athen
Etterutdanningskurs
http://www.norwinst.gr/etterutdanningskurs.html

© 2016 Det Norske Institutt i Athen
 

Etterutdanningskurs for lærere

Instituttet tilbyr et etterutdanningskurs for lærere i november. 

KLASSISK OG BYSANTINSK KUNST - 13.-20. november 2011

Etterutdanningskurs for lærere 13.-20. november 2011. Kurset vil formidle teoretisk og praktisk kunnskap om to estetiske retninger som ble utviklet i Hellas: den klassiske og den bysantinske. Disse retningene har hatt en avgjørende betydning for kunsthistorien frem til i dag.

 

 • Etterutdanning for lærere
 • Tid: Uke 46, 13.-20. november 2011
 • Sted: Athen
 • Kursavgift: kr 4500,- (dekker undervisning og ekskursjoner)
 • Kurset forutsetter tilstrekkelig antall påmeldte for igangsettelse
 • Søknadsfrist 1. september 2011 
 • For full utlysning, og søknadsskjema, se her

KLASSISK OG BYSANTINSK KUNST, 15.-20. november 2010

Lærere i videregående skole inviteres til å delta på etterutdanningskurs i Athen, med utflukt til Meteora og Hosios Loukas.

Årets tema KLASSISK OG BYSANTINSK KUNST og arrangeres av Det norske institutt i Athen i samarbeid med Institutt for filosofi,
idé og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo.

Kurset tar sikte på å formidle teoretisk og praktisk kunnskap om to estetiske retninger som ble utviklet i Hellas, og som har hatt en
avgjørende betydning for kunsthistorien frem til i dag.

Den klassiske greske arkitektur og billedkunst har vært hovedkilden for alle former for mimetisk klassisisme fra det romerske riket og frem til postmodernismen. Den bysantinske kunsten har vært en hovedkilde for alle kunstneriske forsøk på å gi formfullendte uttrykk for transcendentale idéverdener fra middelalderens kristne kunst og frem til modernismens mange varianter av abstrakt og konseptuel kunst. Kurset vil hjelpe deltagerne å undervise ikke bare om gresk-romersk, bysantinsk og middelaldersk kunst, men om de fleste stiler og perioder innen vesteuropeisk kunsthistorie.
Leseliste med litteratur som anbefales lest før kurset starter, vil bli sendt ut i god tid.

 • Målgruppe:
  Lærere i den videregående skole, fortrinnsvis som underviser i relevante fag.
 • Tid:
  Uke 46, 15.-20. november 2010
 • Sted:
  Det norske institutt i Athen
 • Fagansvarlige:
  Professor i filosofi Panos Dimas, bestyrer for Det norske institutt i Athen. Professor i kunsthistorie Einar Petterson, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Universitetet i Oslo.
 • Administrativt ansvarlig:
  Konsulent Audny Hegstad Diamantis, Det norske institutt i Athen
 • Kursbevis:
  Dette er et etterutdanningskurs som ikke gir studiepoengsuttelling. Etter fullført kurs får deltakerne et kursbevis.
 • Pris:
  Kr 4.500,-
  Avgiften dekker all undervisning og ekskursjon.
 • Innkvartering:
  Athen-instituttet kan tilby deltakerne rimelig innkvartering i vårt gjestehus eller hotell.
  Det arrangeres ingen felles reise fra Norge.
 • Søknadsfrist:
  1. juni 2010.
 • Begrenset deltakerantall.

Les mer om kurset i brosjyren under (PDF)

Last ned søknadskjema Last ned brosjyre  Program

EKL 2010 Klassisk og bysantinsk kunst

St. Nicholas-klosteret i Meteora Einar Petterson, Audny Hegstad Diamantis og Panos Dimas, St. Nicholas-klosteret i Meteora Meteora. Utsikt fra St. Nicholas-klosteret Meteora. Utsikt fra St. Nicholas-klosteret Meteora
Utsikt fra hotellet vårt i Kalambaka Meteora Meteora Meteora Meteora
Meteora. Sigrid mater kattene. Meteora. Lærere ved stupet - Meteora Meteora Meteora med kloster på klippetoppen
Hosios Loukas Professor i kunsthistorie Einar Petterson foreleser ved Hosios Loukas-klosteret Professor Panos Dimas og studenter ved Hosios Loukas-klosteret Kaffepause i hagen til Hosios Loukas-klosteret Hosios Loukas-klosteret

ETIKK I ANTIKKEN, 9.-14. november 2009

Årets tema ETIKK I ANTIKKEN er av allmenn interesse og sentralt for alle som vil ha en bedre forstÂelse av den greske og romerske kulturen. Temaet er særlig relevant for dem som underviser i de nye programfagene Antikkens språk og kultur (kulturdelen), og Historie og filosofi, der antikken spiller en viktig rolle.

Kurset vil ta for seg utvalgte temaer innenfor antikk etikk, også med tanke på de pedagogiske utfordringene som ligger i stoffet. Det vil på den ene siden dreie seg om ”folkelig” og ikke-filosofisk moraloppfatninger og etiske normer slik de kommer til uttrykk i diktningen (eposet, tragedien, komedien) og i politisk og juridisk argumentasjon (i retorikken), og på den andre siden filosofisk etikk, særlig slik Platon og Aristoteles utviklet den, men også med sideblikk til stoikere og epikureere.

Kurset omfatter forelesninger og omvisninger. Kurset vil utnytte det faktum at det foregår på klassisk grunn.  Noe av undervisningen vil bli gitt i forbindelse med en todagers ekskursjon til Eleusis og Olympia.

Leseliste med litteratur som anbefales lest før kurset starter, vil bli sendt ut i god tid.

 • Målgruppe:
  Kurset er først og fremst et tilbud til dem som vil arbeide innenfor de nye fagene, men kan også være interessant for andre med mer generelt engasjement innenfor områdene.
 • Tid:
  Uke 46, 9.-14. november 2009
 • Sted:
  Det norske institutt i Athen
 • Fagansvarlige:
  Professor i filosofi Panos Dimas,   Bestyrer for Det norske institutt i Athen
  Professor i klassisk filologi Øivind Andersen, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Universitetet i Oslo
  Arkeolog Dr. Michael Wedde
 • Administrativt ansvarlig:
  Konsulent Audny Hegstad Diamantis, Det norske institutt i Athen
 • Kursbevis:
  Dette er et etterutdanningskurs som ikke gir studiepoengsuttelling. Etter fullført kurs får deltakerne et kursbevis.
 • Pris:
  NOK 4000.
  Avgiften dekker all undervisning og ekskursjon.
 • Innkvartering:
  Athen-instituttet kan tilby deltakerne rimelig innkvartering i vårt gjestehus eller hotell.
  Det arrangeres ingen felles reise fra Norge.
 • Søknadsfrist:
  1. juni 2009.
 • Begrenset deltakerantall.

Last ned brosjyre

Last ned søknadskjema

Søknad sendes, helst elektronisk, evt. fakses til:
Konsulent Audny Hegstad Diamantis
Det norske institutt i Athen
Tsami Karatasou 5
117 42 ATHEN
Hellas
E-post                        
Faks: +30 210 92 15 993

 

5 Tsami Karatasou, GR-117 42 Athens, Greece ~ Tel: +30 210 9231420 ~ Faks: +30 210 9215993 ~ [email protected]