Det Norske Institutt i Athen
BA-kurs Den Klassiske kulturen
http://www.norwinst.gr/ba-kurs-den-klassiske-kulturen.html

© 2016 Det Norske Institutt i Athen
 

BA-kurs Den Klassiske kulturen

  *Interessert i å studere antikken i Athen og/eller Roma?*

 

De norske instituttene i Athen og Roma tilbyr antikkemner hvert vårsemester Instituttet i Athen er opprettet av Norges Universitetsråd og drives og finansieres av de fire største norske universitetene (Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim) i fellesskap. Se http://www.norwinst.gr/

Instituttet i Roma er drevet av det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Se http://www.hf.uio.no/dnir/

Våren 2016 tilbys to emner i antikkvitenskapelige fag ved de norske institutter i Athen og Roma. Emnene tilbys primært bachelorstudenter.

Det gis mulighet til fordypning i augusteisk periode i Roma og klassisk tid i Athen. Det er mulig å ta inntil 30 studiepoeng i løpet av semesteret. Se mer informasjon på emnesidene:

Studier i Athen

http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/ANT2222/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/ANT2221/

Studier i Roma

http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/ANT2210/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/ANT2211/

Du søker om opptak til emnene via UiOs SøknadsWeb fra 1. oktober. Lenke til SøknadsWeb og mer informasjon om søkeprosessen finnes på emnesidene. Merk frist for opplasting av dokumentasjon!

Søknadsfrist for våren 2016 er 1. november 2015.

Har du spørsmål vedrørende opptaket kan du kontakte oss på e-post: [email protected]

Annet

Deltakere bestiller og betaler selv for reise til/fra Athen, samt innkvartering.
Instituttet i Athen bistår med innkvartering til de som ønsker det.
Alle studenter med opptak vil etter hvert blir kontaktet av instituttet vedrørende dette.
Mer informasjon om innkvartering og praktisk info i Athen finner dere på nettsidene til Det norske institutt i Athen.

Soknadsskjema gjestehus.
Har du spørsmål vedrørende innkvartering kan du kontakte oss på e-post: [email protected] eller [email protected]

Ekskursjonsutgifter på ca NOK 3000,- må dekkes av studentene. Dette dekker alle utgifter til buss og overnatting i forbindelse med ekskursjoner i løpet av undervisningsperioden. Det er obligatorisk deltagelse på alle ekskursjoner.


 

5 Tsami Karatasou, GR-117 42 Athens, Greece ~ Tel: +30 210 9231420 ~ Faks: +30 210 9215993 ~ [email protected]