Det Norske Institutt i Athen
ANT 2221
http://www.norwinst.gr/ant-2221.html

© 2016 Det Norske Institutt i Athen

Program

Last ned foreløpig program for undervisning i ANT2220 og 2221 her. Vi gjør oppmerksom på at endringer i programmet kan forekomme.
 

ANT2221 – Athen i klassisk tid (500-300 f.Kr), påbygning.

Kort om emnet

Emnet tar sikte på å gi en innføring og tildels fordypning i de intellektuelle, herunder filosofiske og religiøse, samt politiske rammene for det antikke greske samfunn, spesielt Athen i klassisk tid (ca. 500-300 f.Kr.).
Emnet bringer sammen forskjellige fagfelt innen antikk forskning og det tar utganspunkt i de fysiske rammer for det antikke samfunn. Med det siste menes det i hovedsak topografi, klima og monumenter.
 
Emnets to viktige målsetninger er å forene (1) en forståelse av hvordan det antikke samfunn fungerte gjennom en analyse av de materielle rester og de rammer det naturlige miljø satte.
Her behandles sentrale tema for de antikkvitenskapelige fag: politisk, religiøs og sosial organisering samt økonomisk fundament og teknologisk nivå. (2) en fordypning i de viktige fremskritt som oppnås i denne perioden innen vitenskapelig tenkemåte og samfunnskritikk ved å lese filosofiske tekster av Platon og Aristoteles. Her vil man faktisk lese, diskutere og behandle slike tekster på en filosofisk måte.

Hva lærer du?

Emnet tar sikte på å gi studentene en dypere forståelse av de historiske, litterære, kunsthistoriske og urbanistiske aspekter ved den klassiske kulturen. Gjennom studiet vil studentene få en grundig innføring i tverrfaglige, antikkvitenskapelige problemstillinger og erfaring med håndtering av forskjellige kategorier kilder. Et hovedmål er at studentene skal kunne sette sitt fordypningsområde innen BA-graden inn i en helhetlig kulturell og historisk ramme.

Opptak og adgangsregulering

Emnet bygger på ANT2220 – Athen i klassisk tid (500-300 f.Kr) 15 studiepoeng, og opptak gis kun til studenter som også tas opp til ANT2220. Du søker om opptak til emnet via søknadsweb. Mer informasjon finner du på emnesiden til ANT2220 ved UiO. 

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Kun studenter med undervisningsopptak til emnet kan delta i undervisningen og fremstille seg til eksamen.

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må ha tatt minimum 10 poeng antikkrelaterte emner.

60 studiepoeng må være avlagt senest semesteret før utreisesemester.

 

5 Tsami Karatasou, GR-117 42 Athens, Greece ~ Tel: +30 210 9231420 ~ Faks: +30 210 9215993 ~ [email protected]