Det Norske Institutt i Athen
Akademiske arrangementer
http://www.norwinst.gr/akademiske-arrangementer-11.html

© 2016 Det Norske Institutt i Athen
 

Arrangementer 2011

Nedenfor følger en liste over alle forelesninger og seminarer som ble arrangert ved det Norske Instituttet i 2011. For kulturarrangementer fra samme år trykk her.

Forelesning, stipendiat Ole Martin Moen - 1. desember 19.30

Ole Martin Moen, stipendiat ved Universtitetet i Oslo, vil holde en forelesning med tittelen: The mind/body problem. Madonna synger at "We are living in a material world, and I am a material girl!” Har hun rett i dette? Det er spørsmålet Ole Martin Moen vil forsøke å besvare i denne forelesningen. Forholdet mellom tankene og kroppen vår er et gammelt filosofisk problem med røtter tilbake til antikkens Hellas. Hva er tankene våre, og hvordan passer de inn i den fysiske verden? Moen vil argumentere for at Madonna er inne på noe, men at vi, for at utsagnet hennes skal stemme, må forstå ordet "material" på en ny og radikal måte. Forelesningen vil være tilgjengelig for lekfolk.

Forelesningen vil bli holdt ved det Norske Instituttet torsdag den 1. desember klokken 19.30. Lettere bevertning etter forelesningen.

Last ned invitasjonen.


Forelesning, PhD kandidater Henriette Hafsaas-Tsakos og Alexandros Tsakos - 11. oktober 19.00

PhD kandidatene Henriette Hafsaas-Tsakos, Universitetet i Bergen, og Alexandros Tsakos, Humboldt Universitetet i Berlin, vil holde en forelesning med tittelen:

"The Cathedral in the sand - Greek-Norwegian excavations in the Sudan"

Henriette og Alexandros vil holde en forelesning bestående av tre deler: Først vil Alexandros Tsakos gi en introduksjon til historie, kunst og kultur i middelalderens Nubia. Henriette Hafsaas-Tsakos vil så beskrive "the Medieval Sai Project" og deres arbeid. Siden forelesningen vil ta sted i løpet av den første uken av fotoutstillingen “From Nubia to Sudan through the eyes of the Greek-Norwegian Archaeological Mission” ved Benaki Museet, vil forelesningen avrundes med en kort presentasjon av utstillingen.

Forelesningen vil bli holdt ved det Norske Instituttet tirsdag den 11. oktober klokken 19.00. Lettere bevertning etter forelesningen.

Last ned invitasjonen. Les mer om utstillingen ved Benaki Museet.


Forelesning, førsteamanuensis Ingvar Mæhle - 27. september 19.30

Førsteamanuensis Ingvar Mæhle fra Universitetet i Bergen vil holde en forelesning med tittelen:

"Athens, Sparta and Rome compared. The importance of ideology."

Athenerne, Sparta og Rom utviklet alle forskjellige institusjonelle løsninger på de politiske konflikter i arkaisk tid. Der athenerne oppfant demokratiet, ekperimenterte romerne med konkuransebasert oligarki og spartanerne dannet den første totalitære stat. Var forskjellige ideologier årsaken til, eller resultatet av disse utviklingene? Eller var ideen og fenoments fødsel på noe vis simultan og innbyrdes avhengig?

Forelesningen vil bli holdt ved det Norske Instituttet tirsdag den 27. september klokken 19.30. Lettere bevertning etter forelesningen.

Last ned invitasjonen. Forelesningens powerpointpresentasjon kan lastes ned i pdf-format her.


Forelesning, post doktor Kerstin Poehls - 15. september 19.30

Post doktor Kerstin Poehls fra Humboldt Universitet i Berlin og det Egeiske Universitet vil holde en forelesning med tittelen:

"Museums on the Move? On Migration as a Topic in Contemporary European Exhibitions".

De siste årene har stadig flere museer Europa over oppdaget migrasjon som tema for midlertidige utstillinger. Flere museer tematisk dedikert utelukkende til migrasjon har blitt, eller er i ferd med å bli, etablert. Ved å undersøke noen av objektene som oftest assosieres med migrasjon og mobile individer, som for eksempel kofferten, musikkinstrumenter og kart, vil forelesningen diskutere hvorvidt "migrasjon", som et tidligere perifert tema, utfordrer tradisjonelle prinsipper i musealt arbeid. Spesielt hvordan kart brukes i utstillinger om migrasjon undergraver betydningen de geopolitiske grensenes betydning. Nasjonale og europeiske grenser blir i stedet presentert som "sosialt utførte konseptuelle enheter".

Avslutningsvis vil forelesningen diskutere hvordan utstillinger om migrasjon tydeliggjør den sentrale rolle som museer kan spille i den politiske diskurs; idet mobilitet og migrasjon sakte men sikkert mister sin status som eksepsjonelle og midlertidige sosiale fenomener, og i stedet blir anerkjent som en konstant faktor i europeiske samfunn.

Forelesningen vil bli holdt ved det Norske Instituttet torsdag den 15. september klokken 19.30. Lettere bevertning etter forelesningen.

Last ned invitasjonen


Platon lesegruppe - 7-9. september

Bevart fragment av Platons Staten.

Det Norske Institutt i Athen arrangerer i sammarbeid med Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo lesegruppe for Platons bok åtte av Staten. Forskere fra UiO og NTNU samles over tre dager på øyen Aegina utenfor Athen, hvor flere antikke kilder oppgir at Platon skal være født, for å diskutere boken. I bok åtte av Staten behandles blant annet statsforfattninger og syklisk historie.


Forelesning, dr. philos. Zarko Tankosic - 7. juli 19.30

Dr. philos. Zarko Tankosic fra Universitetet i Indiana og den Amerikanske Skolen i Athen vil holde en forelesning med tittelen:

"From Villages to Palaces: The Neolithic and Earlier Bronze Age of Greece - the Case of Southern Euboea".

Den første delen av forelesningene vil presentere generelle prehistorieske utviklingstrekk i det sørlige og sentrale greske fastland, samt de Kykladiske øyer. Diskusjonen konsentrerer seg rundt den sosioøkonomiske utvikling (eksempelvis permanente bosetninger, keramisk produksjon, sosial kompleksitet osv) som har produsert de matrielle funnene vi ser i dag, og mindre på de spesifikke aspekter ved den materielle kulturen. Den andre delen av forelesningen fokuserer på en spesifikk del av Hellas, sørlige Euboea, og hvordan forskjellige prehistoriske faser manifesterer seg i funnene herfra. Området er viktig fordi det kan ses som et bindeledd mellom det greske fastland og øyene i det Egiske hav. Denne delen av forelesningen vil være basert på Tankosic sin egen forskning med vekt på funn fra to nylige prosjekter: feltarbeidet ved Karystian Kampos og utgravningen i Agia Triada hulene.

Forelesningen vil bli holdt ved det Norske Instituttet torsdag 7. juli klokken 19.30. Bevertning etter forelesningen.

Last ned invitasjonen


Explaining Nature - 18-19. juni

Den 18-19. juni avholdes konferansen "Explaining Nature" ved Universitetet i Patras. "Explaining Nature" er en internasjonal konferanse organisert av det Filosofiske Institutt ved Universitetet i Patras. Konferansen vil ta for seg hvordan teleologiske og mekanistiske forklaringer ble brukt i antikk gresk filosofi og naturvitenskap til å forklare verdens struktur. Fokuset vil ligge spesielt på Platon og Aristoteles, men man vil også se på verkene til presokratiske filosofer som Anaxagoras og Empedocles. Blant foredragsholderene er Instituttets bestyrer, professor Panos Dimas.

Mer informasjon kan finnes på konferansens vevsider her. Programmet kan lastes ned her.

Konferansen er støttet av det Norske Instituttet i Athen.

Årsmøte - 5. mai

Ved det Italienske Institutt i Parthenonos 14

  • Professor Panos Dimas, Instituttbestyrer:
    Instituttets arbeid i 2010
  • Foredrag ved Professor Stelios Virvidakis:
    "The Puzzle of Greek Identity"
  • Bevertning på det Norske Instituttet

Last ned invitasjonen

The European Society of Ancient Philosophy - 14-16. april

The European Society of Ancient Philosophy, i sammarbeid med det Norske Institutt i Athen og the National and Kapodistrian University of Athens, vil avholde deres 17. seminar 14-16. april 2001.

Tuche and the automaton: Aristotle’s Physics Book II, chapters 4-6.
Detailed discussion: Chapter 5 (196b10 -197a35)

Last ned programmet

Forelesning, doktorgradstudent Renate Storli - 13. april

Renate Storli, doktorgradsstudent ved Universitetet i Hamburg vil holde et foredrag med tittelen:

"Paris hic fuit. Memorandum from the past: Thoughts on the social role of graffiti in Roman society."

Last ned invitasjonen

Forelesning, Professor dr. philos. Synnøve des Bouvrie - 4. april

Professor dr. philos. Synnøve des Bouvrie fra Universitetet i Tromsø vil holde en forelesning med tittelen:

"The Attic Ritual Theatre and the ‘Socially Unquestionable’ in the Tragic Genre"

Forelesning, Professor Dr. Philos. Helène Whittaker - 17. februar

Professor Dr. Philos. Helène Whittaker vil holdet en forelesning med tittelen:

"The Role of Religion in State Formation in the Argolid in the Late Middle Helladic and Early Mycenaean Periods"

Forelesning, Professor Emeritus Johan Henrik Schreiner - 27. januar

Professor Emeritus Johan Henrik Schreiner fra Universitet i Oslo vil holde en forelesning med tittelen:

"Marathon 490 BC: The battle, the hoplite myth and the runner"

Seieren ved Marathon har tradisjonelt blitt oppfattet som det athenske tunge infanteriet, hopliter utrustede i dyr rustning, sin seier. Lite ære tilegnes de fattigere og lettere utrustede delene av infanteriet eller de som tjente i flåten. Løperen som for til Athen med beskjeden om slagets utfall har også av noen blitt forstått å vært en tungt utrustet hoplitt. Mye av mytene rundt hoplitene stammer fra et maleri av slaget fra den malte stoa i agoraen.

Symposium - 06-09. januar

Symposium, Republic 9.


 

5 Tsami Karatasou, GR-117 42 Athens, Greece ~ Tel: +30 210 9231351 ~ Fax: +30 210 9215993 ~ [email protected]