Det Norske Institutt i Athen
Akademiske arrangementer
http://www.norwinst.gr/akademiske-arrangementer-01.html

© 2016 Det Norske Institutt i Athen
 

Arrangementer 2012

Nedenfor følger en liste over alle forelesninger og seminarer som ble arrangert ved det Norske Instituttet i 2012. For kulturarrangementer fra samme år trykk her.

An island between two worlds: The archaeology of Euboea from prehistoric to byzantine times - Eretria, 12-14. juli 2013

Det Norske Instituttet i Athen, i samarbeid med det 11. eforatet for prehistoriske og klassiske antikviteter og det 23. eforatet for bysantinske antikviteter, inviterer alle interesserte forskere som arbeider på Euboea eller hvis forskning er relatert til øyen til å delta på den vitenskapelige konferansen “An Island between Two Worlds: The Archaeology of Euboea from Prehistoric to Byzantine Times”. Konferansen vil vare tre dager og finne sted i Eretria i juli 2013. Fristen for å levere abstrakter er satt til den 15. januar 2013.

Les mer (engelsk)


Forelesning ved Ada Caruso - 14. desember 19.00

Ada Caruso, University La Sapienza of Rome, vil holde en forelesning med tittelen: The gymnasia of Athens and the first philosophical schools. Topographical notes.

Topografien til de tre athenske gymnasia, Kynosarges, Akademiet og Lykeion, er fortsatt kontroversiell, mens den for de relaterte filosofiske skolene har ikke har vært prioritert. Forelesningen vil forsøke å undersøke dette ved å se på både litterære og arkeologiske data. Fokuset vil ligge primært på Lykeion, som har knyttet til seg den Peripatetiske skolen, siden revisjonen av data her tillater nye antagelser om lokaliseringen, og om fasilitetenes utforming.

Forelesningen vil bli holdt ved det Norske Institutt fredag den 14. desember klokken 19.00.

Last ned invitasjonen.


Forelesning ved Jørgen Christian Meyer - 29. november 19.30

Ruinene av Palmyra sett fra luften. Foto: Jørgen Christian Meyer

I forbindelse med den kommende konferansen om Palmyra har det Norske Instituttet i Athen gleden av å invitere til forelesning ved Professor Jørgen Christian Meyer fra Universitet i Bergen med tittelen Palmyra: A bride of the desert? Results of the Norwegian-Syrian survey north of Palmyra. The historical periods. Forelesningen vil bli holdt ved det Norske Instituttet torsdag den 29. november klokken 19.30.

I romersk tid kan oasebyen Palmyra sammenlignes med de største og mest inflytelsesrike byene i det østlige romerriket, med et innbyggertall muligens opp mot 100.000. Byen befinner seg midt i den syriske ørken, og blir ofte referert til som "ørkenens brud". Oasen i seg selv kan imidlertid ikke fø en såpass stor befolkning, og Palmyras eksistens er et paradoks. Det Norsk-Syriske feltarbeidet (2008-11) nord for Palmyra har imidlertid vist at det eksisterte et tett nettverk av landsbyer og gods, og at fjellområdet nord for Palmyra ble utnyttet intenst i antikken.

Forelesningen vil diskutere de økologiske forholdene nord for Palmyra i antikken, landsbyenes økonomiske funksjon, deres kronologi og forholdet mellom byen Palmyra og det omkringliggende territoriet i romersk tid og opp til tidlig islamsk periode.

Lettere bevertning etter forelesningen.


Internasjonal workshop om demokratispørsmål i Athen - 8-9. november

Det tverfaglige Demokratiprogrammet ved Universitetet i Oslo arrangerer en internasjonal workshop om demokratispørsmål ved Det norske institutt i Athen fra den 8-9. november. Seminaret er en arena hvor norske og utenlandske forskere innenfor rettsvitenskap, humaniora og sammfunnsvitenskap kan presentere og diskutere pågående forskning.

Nærmere informasjon om seminaret, herunder hovedtemaer og sesjoner, finnes på nettsidene til Universitetet i Oslo.

 


Forelesning ved Pauliina Remes - 11. oktober 19.00

Det Finske Instituttet i Athen og det Norske Instituttet i Athen inviterer til forelesning ved Pauliina Remes, foreleser ved Universitetet i Uppsala og Universitetet i Helsinki, med tittelen: Active perception in Plato's Timaeus. Forelesningen vil bli holdt ved det Finske Instituttet torsdag den 11. oktober klokken 19.00.

Lettere bevertning etter forelesningen.

Last ned invitasjonen.


Lesegruppe om Platos Philebus - 21-24. september

Det Norske Institutt i Athen vil fra den 21. til den 24. september arrangere en lesegruppe om Platos Philebus på Egina for forskere fra greske universiteter. Philebus er blant de senere sokratiske dialogene og tar for seg de relative verdiene til nytelse og viten.

Last ned programmet (på gresk).


Lesegruppe om Aristotles De Sensu et Sensibili - 10-14. juli

Det Norske Institutt i Athen, i sammarbeid med Princeton Universitet og Universitetet i Athen, vil fra den 10. til den 14. juli avholde en lesegruppe om Aristoteles De Sensu et Sensibili, kapittel 1-3. er en av de mindre tekstene fra Aristoteles som sammen utgjør verket Parva Naturalia.

WORK IN PROGRESS - 1-2. juni

Fra den 1-2. juni vil det Norske Institutt i Athen avholde den interdisiplinære konferansen Work in Progress for doktogradsstudenter og unge forskere. To Atomo: representasjoner av individet er temaet for konferansen, som vil ta for seg forskjellige former for representasjoner og selv-representasjoner gjennom forskjellige media som tekst, bilde og skulptur. Konferansen er siktet mot doktorgradstudenter og unge forskere innenfor humaniora og samfunnsvitenskapen. Konferansen har en interdisiplinær og diakronisk tilnærming og har som mål å gi unge forskere et forum for å presentere og diskutere deres egen forsking og resultater.

Les call for papers.

Forelesning ved Linda Senhaji - 16. mai 19.00

Løvene i Delos. Foto: Linda Senhaji

Limda Senhaji, doktorgradstudent ved Universitetet i Athen og ved Sorbonne i Frankrike, vil holde en forelesning med tittelen: "Lions in sanctuaries - Representations in Ancient Greece".

Løver var en del av faunaen i de nordlige regioner av antikkens Hellas så langt tilbake som den neolithiske periode. Som et resultat av dette ble de et gjentakende tema i gresk mytologi, kunst og arkitektur siden bronsealderen. Fra arkaisk tid, sett bort fra den primære bruken av løver som gravmonumenter, har vi en rekke statuer, relieffer og figurer fra flere av de viktigere greske helligdommene. Serien med løver i Delos, som ble dedikert av innbyggerne av Naxos til det lokale Apollo tempelet, er et eksempel på dette. Linda vil fokusere på arkaiske og klassiske representasjonen av løver i greske helligdommer og betydningen og meningen bak bruken av dette motivet.

Forelesningen vil bli holdt ved det Norske Institutt onsdag den 16. mai klokken 19.00.

Last ned invitasjonen.


Det Norske Institutts årsmøte - 3. mai 19.00

Det norske institutt i Athen ønsker alle interesserte velkommen til vårt 23. Årsmøte, som skal finne sted torsdag 3. mai 2012 kl. 19.00 i Doro Levi-aulaen på Den Italienske Skolen i Athen, Parthenonos 14, Koukaki.

Professor Panos Dimas, bestyrer for Det norske institutt i Athen, vil informere om Instituttets virksomhet i 2011.

Dr. Dimitris Athanasoulis, direktør for 25. eforat for bysantinske antikviteter, vil holde følgende foredrag:  ”Remarks on the Architecture of the Byzantine Peloponnese”.

Etter årsmøtet inviterer vi til en mottagelse på Det norske institutt i Athen, Tsami Karatasou 5, 5. etasje.

Last ned invitasjonen.

The European Society of Ancient Philosophy - 29-31. mars

Det 18. aristoteliske møte i European Society of Ancient Philosophy (ESAP) avholdes fra den 29-31. mars i Universitetet i Athens gamle byggning i Plaka. Konferansen arrangeres av det Norske Instituttet i sammarbeid med Universitetet i Athen og tar for seg Aristoteles' De Caelo bok to, kapittel 12.

Last ned programmet.

Forelesning ved David Hill - 26. mars 19.00

Kastro Apalirou. Foto: David Hill

David Hill, arkeolog ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, vil holde en forelesning med tittelen: "The Byzantine urban fortress at Kastro Apalirou, Naxos - Results and questions from recent fieldwork." Forelesningen vil presentere arbeid fra det Norske Instituttet i Athen sitt feltarbeid på Naxos i 2010 og 2011. Feltarbeidet har også blitt viet to sider i Aftenposten.

Kastro Apalirou ble trolig opprettet som forsvarsverk allerede i det syvende århundre e.Kr. på en utilgjengelig fjelltopp midt på øya Naxos. Apalirou utviklet seg til å bli det byzantinske maktsentrum på øya fram til byen ble beleiret og tatt av venetianeren Marco Sanudo som erobret Kykladene og dannet et føydalt dynastisk styre på øyene.

Forelesningen vil bli holdt ved det Norske Instituttet mandag den 26. mars klokken 19.00. Lettere bevertning etter forelesningen.

Last ned invitasjonen.


Forelesning, Dr. Ioannis Georganas - 6. februar 19.00

Ioannis Georganas, forsker ved Foundation of the Hellenic World, vil holde en forelesning med tittelen: "Tholos Tombs in Early Iron Age Aegean".

Tidlig jernalder var i det egeiske området karakterisert av regionalisme og materiel diversitet. Selv om visse kulturelle og teknologiske elementer var delt mellom majoriteten av samfunnene, fantes det regionale og lokale forskjeller i sosial organisering og struktur. Diversiteten er spesielt tydelig i gravfunn, hvor et vidt spekter av gravtyper og begravelsesskikker var i bruk. Forelesningen fokuserer på en spesiell gravtype, kjent som tholosgaven, som har sine røtter i sen bronsjealder, var ideel for bruk til flere begravelser og var populær i kun tre regioner: Thessalia, Messenia og Kreta.

Ioannis Georganas har en doktorgrad i Arkeologi fra Universitetet i Nottingham. Før han begynte i Foundation of the Hellenic World var han førsteamenuensis ved den Britiske Skolen i Athen. Hans forskningsinteresser inkluderer studiet av gravskikker i tidlig jernalder, konstruksjonen av identiteter i Hellas og våpen og krigføring i send bronsjealder og tidlig jernalder i det egeiske området.

Forelesningen vil bli holdt ved det Norske Instituttet mandag den 6. februar klokken 19.00. Lettere bevertning etter forelesningen.

Last ned invitasjonen.


 

5 Tsami Karatasou, GR-117 42 Athens, Greece ~ Tel: +30 210 9231351 ~ Fax: +30 210 9215993 ~ [email protected]