• viagra
  viagra
 • cialis
  cialis
 • levitra
  levitra

Reparasjon Place

Instituttet stengt - ferie

Det norske instituttet vil være stengt fra fredag, 31.07.2015 til og med fredag, 14.08.2015, grunnet sommerferien. Vi åpner igjen på mandag, 17.08.2015.

Velkommen til Det Norske Institutt i Athen

Det Norske Institutt i Athen Foto: Janne Th. Scheie

Det Norske Institutt i Athen for klassiske studier, arkeologi og kulturhistorie er opprettet av Norges Universitetsråd og drives og finansieres av de fire norske universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim i fellesskap.

Instituttet driver undervisning, forskning, publisering og formidling av gresk kultur, historie, arkeologi og språk for det norske universitetsmiljø. Hovedvekten av Instituttets aktivitet har vært rettet mot den antikke kulturarven, men det mer moderne greske kulturliv er også blant Instituttets arbeidsoppgaver.

Instituttet skal være et ressurs-senter for de norske universitetsmiljøer i Hellas. Instituttet har også som målsetning, i samarbeid med den kgl. norske ambassade i Athen, å være en pådriver for kulturell kontakt mellom Norge og Hellas.

Instituttet spiller en viktig rolle innen forskning, undervisning og publisering, ved å oppnå tillatelser til å utføre forskningsprosjekter. Det har som oppgave å legge forholdene til rette for vitenskapelig diskusjon, utveksling og utdanning.

Instituttet har en fast administrativ stab på tre personer og en åremålsansatt bestyrer fra det norske universitetsmiljø.

Fakta

 • Grunnlagt den 8. mai 1989
 • Drives og finansieres i av universitene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim i fellesskap
 • Feiret 20-årsjubileum i 2009
 • Fire utgravningsprosjekter / feltarbeider i Hellas